قالیشویی شیراز مبلشویی شیراز

قالیشویی شیراز مبلشویی شیراز قالیشویی فخرآباد شیراز

  • 07138301010
  • info@ghalishoei.com
  • شیراز-خیابان فخرآباد شرقی نبش کوچه22
  • 989171119360+

تماس با ما

 

میتوانید با شماره هاى زیر با ما تماس بگیرید

🔻🔻🔻🔻🔻🔻

07138301010

07138200005

07136253000

07138252525

تماس با ما

برای ارتباط با ما می توانید بصورت 24 ساعته از طریق شماره تماس های زیر استفاده نمایید.

  • 07138301010
  • info@ghalishoei.com
  • شیراز-خیابان فخرآباد شرقی نبش کوچه22
  • 989171119360+